Скачать шаблон Joomla с JooMix.org

ПОКРОВИТЕЉ

pokrovitelj

Од трунутка оснивања до данас, Дом културе своју делатност обавља под покровитељством предузећа "Милан Благојевић - Наменска" које из свог буџета издваја значајна средства за функцонисање ове установе.

Према указаној потреби, на основу члана 4 и 5 Основног закона о државним предузећима, на предлог Министарства народне одбране, Влада ФНР Југославије је 25. фебруара 1949. године донела одлуку о оснивању предузећа "Милан Благојевић" са седиштем у Лучанима.

Последњу летину са бјеличких ораница убрали су житељи Лучана у јесен 1948. године. Жетелачку песму заменила је војничка и бригадирска. У темеље будуће фабрике и нови живот Лучана, своју младост и снагу уградило је преко 100 хиљада војника и преко 38 хиљада бригадира.

У почетку је било тешко наћи радну снагу, а најтеже окупити кадрове техничких струка, посебно оних који су познавали производњу барута. Временом је све већи број људи долазио у Лучане, с намером да се ту запосли и заснује своју породицу.

Осамдесете године прошлог века су биле "златне године" за предузеће "Милан Благојевић". Након што се потребе ЈНА за барутима смањују, фабрика се окреће извозу који постаје императив и извор живота. Експанзија на страно тржиште своју круну достиже реализацијом извоза производних технологија по систему "кључ у руке" и изградњом хемијског комплекса у Ираку. Извоз пројектне документације у Либију донео је 6,3 милиона зараде. Пословни успех и финансијски прилив омогућили су реконструкцију постојећих и подизање нових технологија.

Данас предузеће "Милан Благојевић - Наменска" а.д. са седиштем у Лучанима послује као акционарско друштво затвореног типа. Основна делатност предузећа је производња експлозива - једнобазних и двобазних барута, сферичних барута, барутних пуњења, нитроцелулозе и нитроглицерина. Асортиман производа и њихов квалитет прате светке стандарде и потребе тржишта.

Производни процес организован је у седам радних јединица - погона. Пратеће услужне делатности су посебне радне јединице. Финансијски, правни комерцијални послови, развој и инжењеринг, безбедност и заштита на раду организовани су као засебни делови.

Предузеће "Милан Благојевић - Наменска" запошљава преко 1000 радника. Кадровску базу чине квалификовани и висококвалификовани радници као и радници са средњом стручном спремом. Најсложеније и најодговорније послове обавља 35 стручњака са вишим и 65 са високим образовањем, као и два магистра наука.

Top
Скачать шаблон Joomla с JooMix.org